___

Mustafa Tahir 2012/01/17 14:07

Arşive İçerik Ekleyen Editörler için

Arşive içerik ekleyen editörler aşağıdaki şema tasarımları kopyalayıp kendi sayfalarını oluşturabilirler. Katkı konusunda detaylı bilgi için : editör olmak

Sayfa şablonları

Kitap eklerken kullanılmak üzere : örneksayfa

Bölüm girişleri için bölüm sayfası örneği : örnekblokşeması

Popüler hatalar

En sık karşılaşılan hatalar aşağıda listelenmiştir. Editörlerin bu hususlara özellikle dikkat etmesi gerekmektedir!

  1. tag hataları: taglama yaparken yıl ve raf-sütun bilgileri (örn. B5) yazı kaydedilmeden önce kontrol edilmeli.
  2. template yazıları silinmeli
  3. birden fazla sekmeyle çalışma: birden fazla sekmede birden fazla kitap girilirken girilen içeriğin karıştırılmamasına özen gösterilmeli

Görseller

Buradaki yüksek çözünürlüklü görselleri kullanarak indeksleme yapabilirsiniz

Büyük Kitaplık(63 megapiksel)

Sarı Kitaplık (Toplam 40 megapiksel)

Print/export